• English
 • Polityka prywatności

  Niniejszy dokument dotyczy przetwarzania oraz ochrony danych osobowych dotyczących Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.dlakobiet.org.pl (dalej „Serwis”).

  Fundacja Dla Kobiet Dr Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu („Użytkownicy”) i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach kontaktowych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

  1. Administrator danych

  Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Dla Kobiet Dr Łukasiewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Kolejowa 45/147, 01-210 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000874027 („Fundacja”).

  Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy Serwisu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: fundacja@dlakobiet.org.pl

  1. Rodzaj danych osobowych które przetwarzamy         

  Przetwarzamy różne kategorie danych osobowych w zależności od tego, w jaki sposób się z nami kontaktujesz lub w jaki sposób przekazujesz nam swoje darowizny.

  Kontakt Rodzaj przetwarzanych danych Źródło danych
  Odwiedzasz naszą stronę i przeglądasz jej treść Podczas wizyty na stronie internetowej: www.dlakobiet.org.pl  automatycznie zbierane są dane techniczne dotyczące wizyty Użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której korzystasz, typ systemu operacyjnego itp. Przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies oraz danych, które są przez nie zbierane znajdziesz w ostatniej części naszej Polityki Prywatności poniżej.
  Przekazujesz nam darowiznę Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, pseudonim, płeć, email, adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), telefon, datę urodzenia, numer konta bankowego, kwotę i informacje o przekazanej nam przez Ciebie darowiźnie. Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam darowiznę, wpisując swoje dane na formularzu wpłaty na stronie www.dlakobiet.org.pl lub w formularzu przelewu.

  Dane osobowe zbieramy na podstawie danych z przelewów bankowych, za pośrednictwem operatora płatności PayU, a także za pośrednictwem portalu Facebook, jeśli wziąłeś/wzięłaś udział w zbiórce zorganizowanej na www.facebook.com i Poczty Polskiej, jeśli przekazujesz nam darowiznę przekazem.

  Przekazujesz nam 1% swojego podatku dochodowego i wyraziłeś zgodę na przekazanie nam Twoich danych na formularzu PIT Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, drugie imię, nazwisko, płeć, adres zamieszkania  (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego, kwotę oraz inne informacje o przekazanym 1% podatku, a także: imię, drugie imię, nazwisko, płeć i adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miejscowość, kraj) Twojego małżonka, jeżeli rozliczasz się razem z nim, oraz dane Urzędu Skarbowego, w którym rozliczasz PIT. Dane osobowe zbieramy w momencie, kiedy przekazujesz nam 1% podatku, podając swoje dane w formularzu PIT-OP.
  Dane te pozyskujemy na podstawie przekazanych nam informacji z Ministerstwa Finansów.
  Jeżeli zapisałeś/aś się na nasz newsletter Przetwarzamy Twój adres email, jeżeli zapisałeś się na newsletter na stronie www.dlakobiet.org.pl  Sprawdzamy także otwieralność przesyłanej Ci korespondencji, a także zbieramy informacje na temat klikanych przez Ciebie komunikatów, by jak najlepiej dopasować kolejne wysyłki do Twoich zainteresowań. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – z okienka, w którym wpisujesz swój adres e-mail oraz za pomocą plików cookies.
  Kontakt e-mailowy

   

   

  Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, przekazujesz Fundacji imię i nazwisko oraz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie – poprzez wpisanie ich w emailu lub w formularzu kontaktowym.

   

   

  Informacje pozyskujemy również, kiedy dzielisz się nimi z nami podczas spotkań, rozmów telefonicznych, korespondując z nami mailowo, za pomocą naszej strony i w sposób tradycyjny.

  1. Cele przetwarzania danych osobowych

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Fundację w celu:

  1. realizacji dokonywanych przez darczyńców darowizn na rzecz Fundacji (dalej również: „Darczyńcy”), w tym darowizn finansowych za pośrednictwem strony dlakobiet.org.pl, PayU, tradycyjnych przelewów bankowych, jak również zbiórek za pośrednictwem portalu Facebook, zbiórek w ramach akcji organizowanych przez Fundację, a także odpisów 1% podatku oraz przekazów pocztowych;
  2. realizacji procesu przekazywanych przez Darczyńców darowizn rzeczowych oraz usług;
  3. w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej i podatkowej w związku z dokonywanymi darowiznami lub świadczonymi usługami;
  4. prowadzenia z Tobą komunikacji, w tym między innymi dziękowania Ci za okazane wsparcie, wysyłania życzeń  okolicznościowych czy zapraszania na wydarzenia organizowane przez Fundację;
  5. prowadzenia marketingu bezpośredniego Fundacji, w tym informowania Cię o działaniach, które realizuje Fundacja (newsletter, korespondencja papierowa, rozmowa telefoniczna);
  6. tworzenia dla Ciebie korespondencji dopasowanej do Twoich zainteresowań i preferencji;
  7. w zakresie niezbędnym do wypełniania prawnych zobowiązań wynikających z zawartych umów z Darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi, jak również z przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
  8. marketingu własnych działań, badania rynku i demograficznych oraz zachowań i preferencji osób korzystających z naszej strony, a także prowadzenia statystyk oglądalności naszej strony, do personalizacji jej zawartości oraz zapewnienia sprawnego działania naszej strony;
  9. w celach statystycznych, aby optymalizować przyszłe działania związane z prowadzeniem stron internetowych lub planowania komunikacji reklamowej i obsługi darczyńcy.
  1. Podstawa przetwarzania danych osobowych
  1. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku przetwarzania Twoich danych w określonych kanałach komunikacji z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych czy edukacyjnych (np. zgoda na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na stronie dlakobiet.org.pl, w tym newslettera), a także w przypadku wyrażenia zgody na przekazanie Fundacji Twoich danych osobowych, gdy przekazałeś Fundacji darowiznę w drodze 1% podatku dochodowego (zgoda jest umieszczona na formularzu PIT);
  2. Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną (np. umowa darowizny rzeczowej czy pieniężnej) lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. Przetwarzamy Twoje dane, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Fundacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie obowiązków względem nadzorującego nas ministra właściwego ds. zdrowia publicznego, czy też w celu wywiązania się z obowiązków wynikających między innymi z ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie czy przepisów podatkowych, jak również realizacji Statutu Fundacji.
  4. Na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, którym jest pozyskiwanie funduszy na działalność pożytku publicznego i prowadzenie działalności statutowej przez Fundację – w przypadku przetwarzania Twoich danych do kontaktu z Tobą, przekazywania Ci materiałów informacyjnych (np. wysyłka komunikacji papierowej do Darczyńców), prowadzenie komunikacji z Tobą oraz zapewnienie sprawnego działania strony internetowej Fundacji.

  Wyrażenie zgody na przekazanie Fundacji Twoich danych osobowych danych podanych na formularzu PIT w związku z przekazaniem 1% podatku dochodowego jest dobrowolne i nie jest niezbędne do przekazania nam 1% podatku.

  W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania darowizny za pośrednictwem naszej strony, jak również pośrednictwem innych portali, czy w celu zapisu na newsletter.

  Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Masz prawo również wnieść sprzeciw, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

  Możesz zawsze zrezygnować z newslettera wysyłając nam taką informację emailem lub klikając w link znajdujący się w treści newslettera.

  1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe

  Jeżeli przekazałeś nam darowiznę (samodzielnie, poprzez PayU czy jako 1% podatku), jednak nie wyraziłeś zgody na przesyłanie Tobie przez nas korespondencji, Twoje dane osobowe przetwarzamy odpowiednio i w niezbędnym zakresie przez okres odpowiadający terminom wynikającym z powszechnie obowiązującego prawa, w tym ordynacji podatkowej, ustawy o rachunkowości i kodeksu cywilnego (czyli przez termin przedawnienia roszczeń).

  Jeżeli wyraziłeś zgodę na przesyłanie Tobie naszej korespondencji, Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie takiej zgody lub też zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych.

  Szczegółowe informacje o czasie przechowywania plików cookies znajdziesz w końcowej części niniejszej Polityki Prywatności.

  1. Ochrona danych osobowych

  Fundacja dokłada należytej staranności aby zapewnić poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

  Fundacja nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom.

  1. Uprawnienia Użytkowników

  Każdy Użytkownik ma prawo:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania,
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich danych osobowych.

  W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać e-mail na adres: fundacja@dlakobiet.org.pl.

  Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

  Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych osobowych i treści udostępnionych przez inne osoby w Serwisie wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych innych osób na przetwarzanie ich danych osobowych i ich treści w zakresie lub celu nie przewidzianymi Polityką Prywatności i wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

  Każdy Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych.

  1. Prawa i obowiązki Fundacji jako administratora danych osobowych

  Fundacja jako administrator danych osobowych zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

  Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu. Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych również na rzecz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Fundacji, w tym w zakresie księgowości, rozliczania płatności, podatkowe, prawne, doradcze.

  Fundacja może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji płatności, obsługi płatności i kontaktu z Użytkownikiem, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  Dane osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Fundację lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, a przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie danych osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG Administratora informuje na etapie ich zbierania.

  1. Polityka cookies
  2. Pliki cookies i inne technologie śledzące

  Nasza strona, podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Użytkownikowi najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

  Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

  Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu Użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze może zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

  Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookies podmiotów trzecich.

  • Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
  • Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

  W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.

  Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

  Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

  Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

  Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies Użytkownik ma możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

  1. Logi serwera

  Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

  Logi obejmują m.in.  adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

  Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji Użytkownika.

  Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

  1. Odnośniki do stron internetowych

  W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.